BIO - Marthe van de Grift

Marthe van de Grift (1990) lives and works in Amsterdam (NL)

Everything is incoherent... There is no logic... The acts of life have no beginning and no end. Everything happens in a completely idiotic way.   - Tristan Tzara

Als kunstenaar geloof ik dat onze blik op de wereld om ons heen wordt gedefinieerd door onze verhouding met de dingen. Deze verhoudingen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we op een bepaalde manier vast zitten in een hersenloze herhaling en er niet meer bij stilstaan. Door middel van mijn beeldend werk probeer ik de logica van ons dagelijks leven open te breken en te herdefiniëren: een onderzoek naar ons begrip van de dingen. 

As an artist I believe that our view of the world is defined by the intercommunication between us and the things that surround us. These relations have become so self-evident that, in a certain way, we're stuck in a shallow-minded repetition and don't think about it anymore. Through my work as an artist I try to break open and redefine the logic of our everyday life: a visual research of our understanding of things. 

Wanna have a coffee? Have a work? Have a talk? Do you have a question? Have a commissionFeel free to contact me at info@marthevandegrift.com or 06-36219138.


Jury Hendrik de Vriesstipendium over Marthe van de Grift

Marthe van de Grift schetst in haar aanvraag een helder, goed gemotiveerd beeld van hoe zij dingen ziet en deze impressies en vondsten vervolgens vormgeeft in fotografisch beeld. Zij ontrafelt systematisch het alledaagse, biedt de kijker inzicht in hoe wij waarnemen. Zij weet op de juiste manier haar persoonlijke fascinaties en twijfels te delen met het publiek en maakt onzekerheden daardoor algemeen geldig en dragelijk. De vorm waarin zij dit doet is prikkelend, esthetisch sterk, maar nooit louter decoratief. Dat laatste, 'decoratie', is bij haar type werk een gevaar dat op de loer ligt. Daarom heeft het werk van collega's en voorbeelden, die haar in haar ontwikkeling tot nu toe hebben beïnvloed, soms een haast hermetische uitstraling. Marthe blijft daar door haar lichte, ondervragende toets altijd verre van.

Andrea Möller (voorzitter en regiemakelaar Mondriaan Fonds), Fleur van der Bij, Barend van Heusden, Lieuwe Rozema (ambtelijk secretaris), Mathijs Sanders, Aimée Terburg en Adri Schokker.

Powered by SmugMug Log In