BIO - Marthe van de Grift

keep scrollin' scrollin' scrollin'

Marthe van de Grift (1990) lives and works in Groningen (NL)

Everything is incoherent... There is no logic... The acts of life have no beginning and no end. Everything happens in a completely idiotic way.   - Tristan Tzara

[NL]

Als kunstenaar geloof ik dat onze blik op de wereld om ons heen wordt gedefinieerd door onze verhouding met de dingen. Deze verhoudingen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we op een bepaalde manier vast zitten in een hersenloze herhaling en er niet meer bij stilstaan. Door middel van mijn beeldend werk probeer ik de logica van ons dagelijks leven open te breken en te herdefiniĆ«ren: een onderzoek naar ons begrip van de dingen. Ik zoek daarbij naar nieuwe mogelijkheden en andere manieren van waarnemen en omgaan met. Ik nodig de kijker uit tot een spel in en met de wereld, waarbij ik onze denkkaders niet per se wil verwerpen maar vooral wil blootleggen en waarbij de harde grondvesten van ons intellect een klein beetje verkruimelen.

[EN]

As an artist I believe that our view of the world is defined by the intercommunication between us and the things that surround us. These relations have become so self-evident that, in a certain way, we're stuck in a shallow-minded repetition and don't think about it anymore. Through my work as an artist I try to break open and redefine the logic of our everyday life: a visual research of our understanding of things. I am looking for new possibilities and different ways of perception. I invite the viewer into a game with the world we're living in, at which I don't necessarily want to reject our thinking frames but above all want to uncover them and whereby the foundations of our intellect start to crumble a little bit.


Wanna have a coffee? Have a work? Have a talk? Do you have a question? Have a commission? Have a compliment?

Feel free to contact me at info@marthevandegrift.com


Powered by SmugMug Log In