BIO - Marthe van de Grift

Marthe van de Grift (1990) lives and works in Groningen and Amsterdam (NL)

Everything is incoherent... There is no logic... The acts of life have no beginning and no end. Everything happens in a completely idiotic way.   - Tristan Tzara

Als kunstenaar geloof ik dat onze blik op de wereld om ons heen wordt gedefinieerd door onze verhouding met de dingen. Deze verhoudingen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we op een bepaalde manier vast zitten in een hersenloze herhaling en er niet meer bij stilstaan. Door middel van mijn beeldend werk probeer ik de logica van ons dagelijks leven open te breken en te herdefiniĆ«ren: een onderzoek naar ons begrip van de dingen. 

As an artist I believe that our view of the world is defined by the intercommunication between us and the things that surround us. These relations have become so self-evident that, in a certain way, we're stuck in a shallow-minded repetition and don't think about it anymore. Through my work as an artist I try to break open and redefine the logic of our everyday life: a visual research of our understanding of things. 

Wanna have a coffee? Have a work? Have a talk? Do you have a question? Have a commission?

Feel free to contact me at info@marthevandegrift.com or 06-36219138.


Powered by SmugMug Log In